voorwaarden

Deelname aan de lessen is op eigen risico.

Heeft u last van klachten, meld dit dan voorafgaand aan de les bij mij.
Bij twijfel: raadpleeg een arts.

Betaling vindt plaats vooraf aan de les.  In overleg en in bijzondere omstandigheden kunnen we een andere afspraak maken. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Indien noodzakelijk kan Blij met Yoga de algemene- en betalingsvoorwaarden tussentijds aanpassen. De meest recente versie is vindbaar op de website. Vorige versies komen hiermee te vervallen.

Wanneer u deelneemt aan de lessen betekent dit dat u akkoord gaat met de algemene- en betalingsvoorwaarden en hiernaar handelt.

Blij met Yoga kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade of opgelopen letsel door of tijdens deelname aan de les, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursist.

De docent van Blij met Yoga is aangesloten bij SYN, Samenwerkende Yogadocenten Nederland. In geval van vervanging van de docent wordt zoveel mogelijk samengewerkt met docenten die bij een beroepsvereniging zijn aangesloten.